+84.901.258.117

Tiêu Chuẩn HẠT TIÊU 550 500 580

Tiêu Chuẩn HẠT TIÊU 550, 500, 580 G/L (Gram/lit) là gì

Tiêu chuẩn Gram/ lít hay viết tắc là G/L là của các đại lý buôn bán tiêu nhằm phân loại tiêu theo từng mức giá. Ở đây có nghĩa là người ta cho tiêu vào một cái hủ một lít, sau đó đem cân lên, tiêu càng nặng thì có nghĩa là tiêu càng chắc.

Người ta lấy chỉ tiêu này là bởi vì nó đơn giản, phân loại được tiêu tương đối tốt. Nếu bạn từng buôn tiêu sẽ biết tiêu lép rất nhẹ và thể tích của nó thì rất to, nếu cho tiêu lép vào bình 1 lít và cân lên trọng lượng khoảng 250 gram. Còn nếu tiêu đen chắc, cân lên thì trọng lượng có khỉ hơn 600 gram.

Hạt tiêu xuất khẩu
Hạt tiêu xuất khẩu

Vì thế tiêu chuẩn G/L càng lớn thì tiêu đó càng tốt.

Thương lái thường đánh giá tiêu như sau:

Phân loại Trọng lượng G/L

  • Tiêu lép 250 – 300 G/L
  • Tiêu xô chất lượng cực thấp 300 – 350 G/L
  • Tiêu xô chất lượng thấp 350 – 400 G/L
  • Tiêu xô 400 – 480 G/L
  • Tiêu xô xuất khẩu 500 G/L
  • Tiêu loại 2 530 – 550 G/L
  • Tiêu loại 1 560 -600 G/L
  • Tiêu đặc biệt 600 G/L

Đây chỉ là bảng tương đối, tùy vào loại tiêu mà có mức giá khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *