+84.901.258.117

Than Trắng

7,000 

Hoàn toàn không khói, không mùi, không nổ (có thể dùng trong phòng kín, máy lạnh)
Nhiệt lượng tổng: >8.000 Kcal/kg
Độ ẩm toàn phần: <3%
Hàm lượng Carbon cố định: >91%
Hàm lượng tro: <2,5 %
Hàm lượng lưu huỳnh (S): 0,01%
Thời gian cháy: 3 tiếng (lâu gấp 3 lần Than Củi Đen)

Support