+84.901.258.117

Gia Công May Áo Sơ Mi

69,000 

Nếu khách muốn tham khảo sơ lược về giá, thì xưởng may gia công của chúng tôi có thể nêu tạm giá cắt may gia công (chỉ cắt, may, ủi, lên rập, chưa tính các công đoạn khác và nguyên phụ liệu đi cùng) để khách tham khảo.
Giá may gia công chỉ cắt, may ủi, rập: may theo tiêu chuẩn trong nước: 35.000 VNĐ (có thể tăng giảm lên xuống vài ngàn, phụ thuộc vào mẫu thực tế)
Giá may gia công chỉ cắt, may, ủi, lên rập theo tiêu chuẩn nước ngoài: 80.000 VNĐ (có thể tăng giảm lên xuống phụ thuộc vào mẫu thực tế)

Support